การนำสุนัขเข้าบ้านครั้งแรก

เมื่อนำลูกสุนัขเข้าบ้านครั้งแรก ลูกสุนัขอาจเดินสะเปะสะปะไปทั่ว

ควรจำกัดบริเวณให้อยู่ ในห้องหรือบริเวณที่เป็นที่อยู่ของสุนัข

และปล่อยให้สำรวจสิ่งแวดล้อมใหม่บริเวณนั้น

ทั้งนี้ ควรอยู่กับลูกสุนัขก่อนในระยะแรก

และควรจัดให้มี อาหาร น้ำ ของเล่นและที่รองนอนไว้ด้วย

กรงที่ปลอดภัย

การให้ลูกสุนัขได้อยู่ในกรงแต่แรก

อาจช่วยให้ลูกสุนัขรู้สึกปลอดภัยกว่าอยู่ในห้องโล่งๆ

และควรหัดสุนัขให้ถ่ายปัสสาวะบนกระดาษหนังสือพิมพ์

ทำความรู้จักกับสุนัขตัวอื่น

สุนัขที่อยู่ก่อนม