นิสัยของสุนัขเพศเมีย

 


1.
รักอิสระ

หมาตัวเมีย มีนิสัยรักความอิสระ ชอบอยู่ตัวเดียวลำพัง

ไม่ค่อยติดเ จ้าของเท่าไหร่ ประเภทพอคิดถึง เจ้าของค่อยมาหา
2.
หัวแข็ง
จะเป็น หมา ตัวที่เป็นคนควบคุมฝูงโดยธรรมชาติ

จึงทำให้หมาตัวเมียเป็นใหญ่ในบ้านและคอยจัดการหมาตัวอื่นให้อยู่ภายใต้คำสั่งของตน
3.
หวงอาณาเขตหมา

ตัวเมียก็แสดงอาณาเขตปักปันเขตแดนเฉกเช่น หมาตัวผู้
4.
ชอบเก็บตัว
ชอบเก็บตัวมีนิสัยไม่ชอบอ้อนเจ้าของ

ยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งเก็บตัวมากขึ้น
5.
อารมณ์แปรปรวน

หมาตัวเมียที่ไม่ได้ทำหมันก็จะมีอารมณ์แปรปรวนได้ตามการเป็นสัด

โดยช่วงเป็นสัดจะมีปีละ 2 ครั้ง

หมาตัวเมีย จะมีอารมณ์และนิสัยแปรเปลี่ยนไป หงุดหงิดง่าย

นิสัยของสุนัขตัวผู้

 

1. อ้อนเจ้าของ

หมาตัวผู้จะติดเจ้าของมากกว่าตัวเมีย

และมักจะเฝ้าเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของมากกว่าตัวเมีย
2.
ร่าเริง