การคุมกำเนิดน้องหมา

เจ้าของหลายท่านที่ไม่ประสงค์จะให้สุนัขมีลูก

สามารถใช้วิธีคุมกำเนิด

โดยปัจจุบันการคุมกำเนิดแบ่งออกเป็น 2 วิธีหลักคือ

แบบชั่วคราวและแบบถาวร ซึ่งทั้ง 2 วิธีมีข้อดีและข้อเสียดังนี้

การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว ข้อดี คือ

สามารถทำได้ง่ายด้วยเพียงการฉีดฮอร์โมนเข้าสู่ร่างกาย

มีผลคุมกำเนิดนาน 4-6 เดือน แล้วจึงพากลับมาฉีดใหม่

ไม่เช่นนั้นสุนัขจะกลับมาเป็นสัดได้อีก

เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาที่ฮอร์โมนหมดฤทธิ์

ดังนั้นหากเจ้าของท่านใดที่อยากได้ลูกหมามาไว้เชยชม

แต่มีบางช่วงเวลาที่ยังไม่พร้อม ก็จะแนะนำให้ใช้วิธีนี้ไปก่อน

ผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้กับสุนัขและแมวมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

และต้องเป็นฮอร์โมนที่ทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับสุนัขและแมวโดยเฉพาะ

ได้แก่ Covinan  โดยฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป

สุนัขและแมวที่เพิ